Högsta betyg för DigitalFotografen

Vi är både stolta och glada över att nu åter ha fått högsta möjliga kreditbetyg: AAA.

Som litet företag är det normalt att omsättning och resultat varierar mellan åren. Därför är det viktigt med en rejäl buffert för att klara svängningar mellan bra och mindre bra perioder. För oss är det av största vikt att företaget har en sund ekonomi, och eftersom vi betraktar våra leverantörer som partners är vi också måna om att själva vara en god betalare. Som tur är har vi många återkommande kunder, och vi har även lyckats attrahera kunder med god ekonomi vilket innebär att vi i princip inte har några kundförluster.

Eftersom vår målsättning är att bedriva ett långsiktigt företagande finansierar vi alla investeringar med eget kapital. Så har det varit sedan DigitalFotografen startades av Ulriks pappa Folke på 70-talet. Även om verksamhetens inriktning har ändrats flera gånger har den röda tråden hela tiden varit foto. Ulrik har haft bolaget som heltidsarbete sedan sommaren 2000. I och med det flyttades huvudfokus från reklamfoto till fotoutbildning och konsultverksamhet inom fototeknik. Pappa Folke är numera pensionär men hjälper fortfarande gärna till vid behov.

Soliditet har rankat företags kreditvärdighet med en skala från AAA till C sedan 1989. Det är bland annat ett mått på risken att företaget skulle gå i konkurs inom 1, 2 eller 3 år. För ett företag med kreditbetyg AAA bedöms risken för konkurs under närmsta året vara mindre än 0,05%. Men andra ord innebär det att du kan känna dig trygg när du gör affärer med DigitalFotografen.

Här kan du läsa mer om kreditbetyget Soliditet AAA