OddTech

DigitalFotografen bryter ut teknikverksamheten till ett nytt dotterbolag med namnet OddTech

OddTech – ett nystartat företag med över 20 års erfarenhet inom elektronik- och mjukvaruutveckling – hur hänger det ihop? Jo, så här: med tiden blev teknikkonsultverksamheten inom moderbolaget DigitalFotografen AB allt större, samtidigt som vi skapade allt mer förvirring kring varför en fotograf skulle anlitas för teknikutveckling. Det var helt enkelt dags att ge den[…]