DigitalFotografen Fogracertifierad på proofing med bläckstråleskrivare

Ulrik har nyligen genomgått certifiering enligt FOGRA på att sätta upp provtrycksystem enligt ISO-standard. Han är därmed en av de sex första att klara denna certifiering.

Image 

Kvaliteten på provtrycksystem är ett hett diskussionsämne. Vikten av att kvalitetssäkra provtryck blev extra tydlig efter årets upplaga av ”Bästa Tryck” där det visade sig att de flesta tryckerier inte klarar av att leverera provtryck som stämmer med tryckresultat.

Efi och Fogra har inlett ett samarbete för att kvalitetssäkra proofing med bläckstråleskrivare. Redan idag har användare av Efi Colorproof XF möjlighet att producera provtryck inom toleransen för olika standarder som tex "FograCert for Proofs" men tillsammans med Fogra lanserar Efi nu en kombination av alla Fogras tre proofingstandarder som kallas "FOGRA-EFI Cert for EFI Proofing Products".

Den 1-2 november anordnade Network Innovation den första certifieringsutbildningen utanför Tyskland. Vad som var extra roligt var att genomsnittsresultatet för denna klass var betydligt bättre än för de kurser som tidigare anordnats. Certifieringen bestod av en dags utbildning och dagen därpå var det prov. Provet består dels av en teoretisk del som följs av en praktisk del där man ska sätta upp ett provtryckssystem som klarar toleranserna för ISO 12647-7. Båda delarna är tidsbegränsade.

Varför ska man skaffa ett certifierat provtryckssystem? Jo därför att det ger er trovärdighet gentemot era kunder. Så om du vill få ordning på ditt provtryck – kontakta Ulrik på DigitalFotografen.

Du kan läsa mer om certifierat provtryck på:
proofingsolutions.efi.com/cert/index_english.htm
www.fogra.org
www.ni.se

På bilden ser du de första svenska cerifierade protryckskonsulterna. Till vänster examinatorn Ulrich Shmitt från FOGRA.