Metadata working group – ett initativ för att få ordning i metadataträsket.

Fotografisk metadata lagras enligt flera delvis överlappande standarder (Exif, XMP, IPTC IIM och IPTC Core). Var och en av dessa standarder är väl dokumenterad, men ingen har talat om hur de olika standarderna ska användas ihop. Detta har skapat  stora problem när bilder flyttas mellan system, i värsta fall har mycket av informationen blivit korrupt  eller raderats på vägen.

I samband med PhotoKina höll Microsoft och Adobe en uppskattad presskonferens där de offentliggjorde ett samarbete med Sony, Canon och Nokia kallat Metadata Working Group. Gruppen har tagit fram riktlinjer för programutvecklare som reder ut  hur många av dessa problem kan lösas. Den första utgåvan handlar främst om konsumentflöden, men de arbetar redan på nästa version som också ska behandla yrkesbruk.

Enligt Josh Wiseberg på Microsoft, initiativtagaren till projektet, är Microsoft  redan på gång med att se till så deras program följer dokumentet. Han tror att de kan åtgärda de flesta punkterna inom ett drygt år. Detta inkluderar uppdateringar av Windows. Kevin Connor på Adobe  beklagar att de inte kommer kunna åtgärda sina brister för att uppfylla kraven i dokumentet förrän till Photoshop CS5. Det kommer troligen först i Elements och Lightroom.

Dokumentet är öppet för alla att använda, du hittar det på www.metadataworkinggroup.org