Visutech Photo2Press – nytt arbetsflöde för digitaltryckta fotoböcker och kalendrar

Visutech lanserar nu ett nytt utvecklat arbetsflödessystem för volymproduktion av digitaltryckta fotoböcker och kalendrar till HP Indigos digitala offsetpressar. Photo2Press premiärvisas på mässan Sign & Print i Köpenhamn den 12-14 mars.

Visutech lanserar nu ett nytt utvecklat arbetsflödessystem för volymproduktion av digitaltryckta fotoböcker och kalendrar till HP Indigos digitala offsetpressar. Photo2Press premiärvisas på mässan Sign & Print i Köpenhamn den 12-14 mars.

De befintliga system som finns på marknaden är idag PDF-baserade. Att använda PDF för framställning av fotoprodukter är mycket dataintensivt. Dokument som bara trycks i ett eller några få exemplar blir mycket stora och krävande. För att data ska kunna bearbetas i samma takt som pressen trycker, krävs det idag komplexa riplösningar som arbetar parallellt. Detta blir både dyrt och energikrävande. Photo2Press kräver inga extra RIP-licenser!

Photo2Press bygger istället på PPML och JDF. PPML är ett XML-baserat standardformat för variabeltryck i HP Indigo. Detta ger ett mycket bättre förhållande mellan pris och prestanda i relation till PDF-baserade arbetsflöden.

Bilderna hanteras som separata filer hela vägen till pressen istället för att de bäddas in i layoutfilen. Detta ger även helt andra möjligheter till bildförbättring och parallell bearbetning. Programvaran för sidutskjutning och tryckanpassning är inbyggd.

Photo2Press är ett komplett arbetsflöde från bokdesign till tryckfärdig fil. Det är lätt att integrera i befintliga websidor, betalsystem och bildlager. Systemet servar enkelt flera säljkanaler samtidigt. Var och en med sin egen design.

Photo2Press kan anslutas till flera pressar samtidigt, även om dessa står på olika platser rent geografiskt.

Visutech är ett dominerande företag på den nordiska marknaden när det gäller digitala lösningar för den grafiska branschen. Visutech är en mediakoncern med verksamhet i de Nordiska länderna; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret finns beläget i Göteborg. www.visutech.se